Eco Herd Sürü Yönetim Sistemi

Sürü yönetim programı, işletme büyüklüklerinin artmasıyla sürünün doğru yönetilmesi ve izlenmesinde çiftçilerimiz en büyük yardımcısı olmuştur. Sürü yönetim sistemi edindiği bilgileri harmanlayarak kullanıcıya raporlar halinde sunuar. Buda sürünüz hakkında doğru kararlar almanızı sağlar.

Eco Herd sürü yönetim sistemin başarısı 4 temel faktöre dayanıyor.

  • Kızgınlık Tespiti - Sağlık ve Rafah İzleme - Yem Davranış Analizi - Doğum Alarmı ve Gelişmiş Sağım Kontrolü

Kızgınlık Tespiti

İnek aktivitesinin izlenmesi ve analiz edilmesi, kızgınlığın zamanını ve süresini tespit etmede en uygun hassasiyeti saülar. Sonuç olarak, Eco Herd Sürü Yönetim sistemi en uygun dölleme süresini doğru bir şekilde belirler bu da gebelik ve gebelik oranını önemli ölçüde artırır.

İneğin doğal kızgınlık davranışlarını ifade etme yetenegi, ineğin sağlık durumu, üretkenlik performansı ve çevre gibi birçok değişken etken tarafından engellenebilir. Yüksek Verim, topallık, metabolik bozukluklar ve diğer herhangi bir sağlık sorunu, ısı stresi, sosyal stres ve ahır tipinin ineğin tipik kızgınlık davranışları sergileme yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu bilinmektedir. Eco Herd sürü yönetim sistemi gelişmiş veri analizi bu sınırlamalar altında bile son derece hasas bir kızgınlık algılaması sağlar.

Düşük Uyarı Sistemi

Düşükler önemli bir mali kayba neden olabilir ve düşüğün erken tespiti bu kayıpları en aza indirir. İneklerin gebeliklerini sürdürmesini sağlamak için gebe bir ineğin aktivitesini sürekli izlemek önemlidir. Gebelik kaybını gebelik en kısa sürede tespit etmek önemli mali kayıpları önlemede büyük yardımcı olacaktır. Eco Herd sürü yönetim sistemi ineklerin gebelik sürüsindeki hareketlerini inceleyerek size bilgi vermektedir.

Düverin Takibi

Düşükler önemli kızgınlık parametreleri başlangıçın saptanması ve bunların yoğunluğunun değerlendirilmesi, düvenin boyut, yükseklik ve üreme organlarının fiziksel verileri ile birlikte, düvelerin gebeliğe hazır olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabilir. Bu düvelerin üretgen döngüye daha erken girmesine ve kavramsal yaşını düşürmesine olanak sağlar. Düvelerin daha erken döllenmesi ve dölleme yaşının azaltılması, hayvanın üretken hale gelene kadar harcadığı zaman ve maliyetleri azaltır.

Kistik aktivite Tespiti

Eco Herd sürü yönetim sistemi, infertilitenin önemli bir nedeni olabilicek kist aktivitesi olan inekleri tespit eder.Bu durum ineğin etkin bir şekilde tohumlanması öncesinde tedaviyi gerektiri ve erken teşhis ineğin boş günlerini azaltır. Sürekli ineklerin davranışlarını izlememizin avantajlarından biri, sistemin düzensiz kızgınlık döngüleri gösteren inekleri tanımlaması içindir. Bu düzensiz aralıklar, kistik yumurtalıklara işaret ederbilir. Bu durumun erken tespiti, ineğin boş günlerinin azalmasına ve aynı zamanda etkisiz bir tohumlamanın neden olduğu masrafları azaltmasına yardımcı olur.

Sağlık ve Rafah İzleme

Sürünün sağlık ve refağı, işletmenin verimliliğini doğrudan etkilediği için süt işletmelerinin temel bir endişe kaynağıdır. İneklerin sağlıklı ve refahlı olduğundan emin olmak için ; ‘Açlık ve susuzluk, rahatsızlı ve ağrı, yaranlama ve hastalı, korku ve sıkıntı’ normal davranışı ifade etme konusunda herhangi bir sınırlama gibi konular, ineğin üretken potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesine izin vermenin anahtarıdır. Eco Herd sürü yönetim sisteminin devrim niteliğinde izleme ve karar verme araçları sürünün performansını optimize eder. Sistem sürekli olarak sağlık ve refah konularının doğru bir şekilde teşhis edilmesi için inek davranış modellerini sürekli olarak analiz etmekte, sadece tespit ve erken müdaheleyi değil aynı zamanda öngörü ve önlemeyi de sağlamaktadır. Eoc Herd sürü yönetim sistemi mastit, topallık, sindirim ve metobolik bozukluklar gibi vakaların erken tespit edilmesini sağlayan bir dizi göstergeyi kullanarak tepki süresini ve sağlık giderlerini azaltır, süt üretim kaybını önler. Bu proaktif yaklaşım, ineğin ihtiyaçlarını uyarılabilir uyarılara dönüştürerek ineğin üretken potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve işletmenin verimliliğini artırır.

Yem Davranış Analizi

Besleme davranışı, en sağduyulu davranışlardan birisidir. İneğin sağlığı ve refahı ile üretken bir hayvan olarak verimi hakkında değerli bilgiler sağlar. İneğin yaşamındaki, topallıktan metabolik bozukluklara veya pnömoniden herhangi bir olay besleme düzenine hemen yansır. Sağmal gün sayısı, grup ve sürü verilerini göz önünde bulundurarak, yemleme süresinin ve yem yoluna yapılan ziyaretlerin sayısının izlenmesi ve analiz edilmesi, yem yönetimini iyileştirir ve bu da hesaplanan bir verimlilik endeksi ile sonuçlanır. Yem davranış izleme sistemi, gerçek zamanlı karar alma, sorunların çözümü ve üretim kayıplarının önlenmesini sağlar.
Sistemin beslenen davranışlarını izleme konusundaki benzersiz yaklaşımı, kritik zaman tasarrufu sağlayan, erken bir uyarı sağlar.

Doğum Alarmı

Eco herd sürü yönetim sistemi dünyanın ilk ve en doğru buzağılama uyarısına sahiptir.
Bu uyarı, yüksek riskli senaryolarda ineklere yardımcı olmadaki tepki süresini kısaltmak için geliştirilmiştir.
Erken uyarının birçok avantajı vardır, çiftliğin profosyonel ekibinin gerçek zamanlı yanıt vermesini ve rahatsız edici olabilecek sorunların giderilmesini sağlar.
Bu uyarı aynı zamanda, buzağılama bölümünü hazırlamak ve ineği buzağlamadan önce bu bölmeye alarak konforlu bir doğumun gerçekleşmesini sağlar.

Gelişmiş Sağım Kontrolü

ENGS Free Flow teknolojisi, her ineğin süt akış hızını, miktarını, sıcaklık ve elektrik iletkenliği (Mastit verisi) dahil olmak üzere sağımhanedeki bireysel verilerini kaydeder. Veriler daha sonra sürü yönetim programına aktarılarak çiftçinin ineğin sağlığı ve üretkenliği hakkında hayati kararlar almasını sağlar.
Yenilikçi Free Flow teknolojimiz sütün serbestçe ve muntazam şekilde akmasını ve mastitis’in önlenmesini sağlar.
Haraketli parça içermeyen süt ölçer sistemiyle bakım masraflarını en aza indirir.


"Satış ekibimizin sizinle iletişime geçmesini istiyor iseniz lütfen aşağıdaki linke tıklayınız"
İletişim